ஓம் 

ஸ்ரீ கருவூரார் தேவாய நம !

பதினெண் சித்தர்கள் போற்றி !!​

நந்தி அகத்தியர், மூலர், புண்ணாக்கீசர்

    நற்றவத்துப் புலத்தியரும் பூனைக் கண்ணர்

நந்தியிடைக் காடரும், போகர் புலிக்கையீசர்

    கருவூரார், கொங்கணவர், காலாங்கி

சிந்தி எழுகண்ணர், அகப்பேயர் பாம்பாட்டி

    தேரையரும் குதம்பையரும் சட்டை நாதர்

செந்தமிழ் சேர் சித்தர் பதினெண்மர் பாதம்

    சிந்தையுன்னிச் சிரத்தணியாய்ச் சேர்த்தி வாழ்வோம்.

 
SRI KARUVUR SIDTHAR PEETAM
No. 29/6, 12TH AVENUE, BANU NAGAR,
PUDUR, AMBATTUR, CHENNAI - 600 053. 
 

Mobile :   +91 9444 33 1920

              +91 9820 29 2446 

 

Contact Us

  • YouTube Social  Icon

SRI KARUVUR SIDTHAR PEETAM© 2017 . All rights reserved.