மஹான் காலாங்கிநாதர்


20/04/2020 அன்று "மஹான் காலாங்கிநாதர்" அவதார தினத்தை முன்னிட்டு 'ஸ்ரீ கருவூர் சித்தர் பீடம்' சார்பாக அம்பத்தூரில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரிசியும், பருப்பும் வழங்கப்பட்டது.


ஓம் ஸ்ரீ கருவூரார் தேவாய நம





Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square