20/04/2020 அன்று "மஹான் காலாங்கிநாதர்"  அவதார தினத்தை முன்னிட்டு 'ஸ்ரீ கருவூர் சித்தர் பீடம்' சார்பாக அம்பத்தூரில் தூய்மை  பணியாளர்களுக்கு  அரிசியும், பருப்பும் வழங்கப்பட்டது. 

                                      ஓம் ஸ்ரீ கருவூரார் தேவாய நம...

வாசி வாசி சுவாசி சுவாசி  வாசி வாசி சுவாசி சுவாசி                      

வாசி மாறும் சிவா ஆம் வாசி வசமாகும் சிவ மாம் -----

 யோக சிவநெறியில் செல்லும் போது

 யாகமாகவே...

Please reload

Recent Posts

February 10, 2020

Please reload

Archive
Please reload

  • YouTube Social  Icon

SRI KARUVUR SIDTHAR PEETAM© 2017 . All rights reserved.